Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Analizy i opracowania

URZĄD \ Analizy i opracowania
2015-08-24

Informacja sygnalna o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żywieckim za I półrocze 2015r.

Informacja sygnalna, dotycząca zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żywieckim za I półrocze 2015r. dostępna jest również na stronie internetowej: http://mz.praca.gov.pl, na której zawarto dane o zawodach na poziomie kraju, województwa lub powiatu.

Informujemy, że powyższa informacja sygnalna jest częścią nowej metodologii prowadzenia zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, którą zastosowano po raz pierwszy w 2015r.

Zgodnie nową metodologią informacja sygnalna o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w danym powiecie publikowana będzie dwa razy w roku tj.

- do końca lutego – za II półrocze,

- do końca sierpnia – za I półrocze.

Natomiast powiatowe raporty roczne z zawodów deficytowych i nadwyżkowych upowszechniane będą w miesiącu marcu.