Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

URZĄD

URZĄD
2014-04-25

W dniu 24 kwietnia 2014r. w Centrum Kometa w Żywcu odbyły się II Przygraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu w ramach Partnerstwa EURES-T Beskydy.

Celem Targów Pracy była promocja sieci EURES i mobilności transgranicznej oraz ułatwienie nawiązywania kontaktu osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami z terenu przygranicznego.

W Targach Pracy brało udział 32 wystawców, w tym pracodawcy, agencje zatrudnienia, 2 urzędy pracy z Polski, przedstawiciel Urzędu Pracy w Namestovie, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, jednostki szkolące i inne instytucje związane z rynkiem pracy.

Podczas Targów zaprezentowano ok. 500 ofert pracy, w tym ok. 200 ofert pracy za granicą m.in na następujące stanowiska pracy: operator maszyn, pracownik produkcji, programista, kierownik sklepu, przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży zagranicznej, sprzedawca, kucharz, kelner, piekarz, cukiernik, spawacz (MIG, MAG, TIG, spawacz elektryczny), ślusarz, monter instalacji sanitarnych; pracownik budowlany, telemarketer, pracownik utrzymania czystości, inżynier procesu.

W trakcie Targów przeprowadzano ok. 150 rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, złożono ponad 150 dokumentów aplikacyjnych, informowano o możliwościach przekwalifikowania zawodowego, udzielano porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, przedsiębiorczości.

Dla osób odwiedzających Targi zorganizowano również warsztaty nt. sieci EURES oraz warunków życia i pracy w Republice Czeskiej i na Słowacji. Warsztaty prowadził Doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Targi Pracy odwiedziło ok. 500 osób, w tym osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu.