Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

URZĄD

URZĄD
2014-09-17

XI Europejskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji

Pragniemy poinformować, że w dniu 9 października 2014r. w godzinach: 10:00 – 14:00 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Edukacji w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 21 odbędą się XI Europejskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów między pracodawcami i osobami poszukującymi pracy, pomoc pracodawcom z kraju i zagranicy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach, pomoc osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, dostarczenie osobom zainteresowanym kompleksowych informacji ułatwiających powrót na rynek pracy i poruszanie się po nim.

W związku z planowanymi XI Europejskimi Targami Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu organizuje dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie przejazd na targi. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt osobisty na stanowisku: Pośrednictwo Pracy lub kontakt telefoniczny: 33 4757527.