Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2014-03-06

Projekt pn. "Gotowi do zmian"

Lecha Consulting Sp. z o.o. realizuje projekt „Gotowi do zmian”, który skierowany jest do 60 osób mieszkających na obszarze woj. śląskiego i należą do jednej z grup:

- osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,

- przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Przewidziane w ramach projektu wsparcie zostało podzielone na 2 grupy i obejmuje:

Ścieżkę A – dotacyjną, która przewiduje:

- poradnictwo zawodowe,

- szkolenia uzupełniające kwalifikacje, do wyboru: „Skuteczna sprzedaż produktów i usług”, „Księgowość w MŚP”

- szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”,

- indywidualne doradztwo biznesowe,

- konkurs biznesplanów,

- dotacja na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 37 tys. zł.

- wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone,

- pośrednictwo pracy dla osób, które nie otrzymały dotacji.

Ścieżkę B – szkoleniowo – doradcza, która przewiduje:

- poradnictwo zawodowe,

- szkolenia przekwalifikujące do wyboru: „”Spawacz metodą MAG”, „Opiekun osoby starszej”, „Pracownik biurowy”, „Monter ociepleń budynków”,

- pośrednictwo pracy.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.gotowi.lechaa.pl

lub w biurze projektu:


ul. Henryka Dąbrowskiego 22 pok. 504, V piętro, 40-032 Katowice
tel/fax:
(32) 785 78 50, kom: 536 26 16 36,
e-mail:
gdz@lechaa.pl

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.