Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2014-03-06

Projekt pn. "Budownictwo z przyszłością"

Firma ProBiznes oraz Firma Grafit realizuje projekt „Budownictwo z przyszłością”
w ramach, którego zaprasza pracodawców oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego prowadzących działalność w branży budowlanej na bezpłatne szkolenia i indywidualne doradztwo.

Szkolenie I – ZARZĄDZANIE FIRMĄ I PERSONELEM

W programie m.in.: zarządzanie czasem, doskonalenie umiejętności kierowniczych, doskonalenie organizacji i zarządzania w małych i średnich firmach, ocena efektywności przedsiębiorstwa, prewencja i windykacja należności.

Szkolenie II – MARKETING W BRANŻY BUDOWLANEJ

W programie m.in. promocja i tworzenie wizerunku firmy, marketing internetowy (wykorzystywanie mediów społecznościowych, strona www, pozycjonowanie, reklama wideo, e-mail marketing).

Szkolenie III – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

W programie m.in.: technologia domów pasywnych, materiały budowlane w technologii dla ochrony środowiska, audyt energetyczny, technologie energooszczędne, budownictwo zrównoważone, fotowoltaika.

 

Szczegółowe informacje dostępne:

na stronie internetowej www.probiznes.net.pl/budownictwo/

lub w biurze projektu:

ul. Kolista 25
40-486 Katowice

tel. 784 036 562, 784 036 565

e-mail: budownictwo@probiznes.net.pl