Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2014-05-08

Projekt "Programowanie kariery - wparcie młodych osób na rynku pracy"

Projekt "Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy" realizowany jest przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Projekt obejmuje:

 • doradztwo zawodowe,

 • szkolenia z zakresu umiejętności „miękkich”,

 • 200-godzinny kurs programowania aplikacji internetowych oraz

 • półroczny - płatny - staż w firmie IT.

Projekt trwa od lutego 2014 roku do końca kwietnia 2015 roku.
W tym okresie można wziąć udział w:

 1. szkoleniach z zakresu umiejętności "miękkich" (czerwiec 2014 roku),

 2. kursie programowania aplikacji internetowych (lipiec - sierpień 2014 roku),

 3. płatnym stażu w firmach IT (wrzesień 2014 - marzec 2015),

 4. indywidualne wsparcie doradcy kariery w trakcie całego projektu.


Zgłoszenia do projektu są przyjmowane do 23 maja 2014 roku.

Więcej informacji można uzyskać:

na stronie www.programowaniekariery.us.edu.pl.

Biuro Projektu znajduje się w Biurze Karier Uniwersytetu Śląskiego. Informacje na temat Projektu są udzielane osobiście w Biurze Projektu oraz telefonicznie

od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30-15:30
oraz w piątek w godzinach 7:30-17:30.

Kontakt:

Biuro Karier
ul. Bankowa 12A
40-007 Katowice

tel. 32 359-19-82
tel./fax 32 359-20-32

e-mail: bk@us.edu.pl