Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2011-03-28

Kwalifikacje kluczem do rozwoju

W ramach projektu osoby zatrudnione mogą wziąć udział w wybranym 112 godzinnym szkoleniu zawodowym realizowanym w systemie weekendowym:

- spec. ds. marketingu i handlu,

- spec. ds. pozyskiwania funduszy europejskich i innych źródeł finansowania zewnętrznego,

- spec. ds. księgowości, kadr i płac.

Dodatkowo każdy uczestnik będzie uczestniczył w 112 godzinnym szkoleniu języka angielskiego realizowanym po godzianach pracy i uzyskaniu certyfikatu TEOIC.

Wszelkie informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać pod numerem tel. 880 387 990 lub na stronie internetowej www.fddp.pl.