Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2012-11-14

Projekt pn. "Aktywni zawodowo po 50-tce!"

Edukacyjne Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Bielsku – Białej realizuje projekt
„Aktywni zawodowo po 50-tce!”

 

Projekt jest skierowany do 80 pracujących kobiet i mężczyzn po 50 r.ż. (w tym 60%M), zamieszkujących na terenie tzw. podregionu bielskiego (m. Bielsko-biała, powiat bielski, cieszyński i żywiecki), zainteresowanych podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności
i kwalifikacji z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, niezależnie od pracodawcy.

 

W ramach projektu przede wszystkim oferujemy następujące kursy:

- Kurs języka angielskiego od podstaw (110h) wraz z egzaminem TOEIC Bridge

- Kurs obsługi komputera od podstaw (110h) wraz z egzaminem ECDL Core

- Kurs prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem państwowym

- Kurs prawa jazdy kat. C+E wraz z egzaminem państwowym

- Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym

Ponadto, uczestnicy i uczestniczki otrzymają wsparcie dodatkowe w postaci coachingu zawodowego w trakcie trwania kursów (raz na miesiąc 1h zegarowa, w sumie 5h na osobę) oraz doradztwa zawodowego grupowego (na koniec uczestnictwa w projekcie - 4h/osobę).

Zamieszkującym na terenach wiejskich zwracane są koszty dojazdu.

Rekrutacja

I tura rekrutacji : 5.11.2012 r. – 29.01.2013 r.

(na kurs j. angielskiego i komputerowy zgłoszenia przyjmowane są tylko do 28.11.12)

II tura rekrutacji : 1.03.2013 r. – 29.05.2013 r.

 

 

Więcej informacji:

na stronie internetowej www.aktywnizawodow.eu

pod tel. 501-201-635

lub w Biurze Projektu ul. Legionów 30, 43-300 Bielsko - Biała