Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2013-04-22

Projekt "Spółdzielnie socjalne nowej ery"

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z firmą ETC Group Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Spółdzielnie socjalne nowej ery” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej.

Projekt skierowany jest do dwóch rodzajów odbiorców:

1. osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, a więc organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego
2. niezatrudnionych osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku pomiędzy 15 a 64 rokiem życia.

Aby móc przystąpić do Projektu należy spełnić min. jeden z poniższych warunków:

a) posiadać status osoby bezrobotnej,

b) posiadać status wskazany w art. 1 ust. 2 pkt. 1-4, 6 oraz 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, to jest:

  • osoby bezdomnej,

  • osoby uzależnionej od alkoholu,

  • osoby uzależnionej od narkotyków,

  • osoby chorej psychicznie,

  • osoby zwolnionej z zakładu karnego,

  • uchodźca.

c) posiadać status osoby niepełnosprawnej.

Wsparcie w ramach projektu:

- szkolenia,

- doradztwo dotyczące spółdzielczości socjalnej,

- dotacja w wysokości do 120 tys. zł,

- wsparcie finansowe do kwoty 8 316 zł miesięcznie przez okres 6 lub 12 miesięcy.

 

Kontakt:

Biuro Projektu

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
ul. Sienkiewicza 6a
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 764 22 98 w. 56
e-mail: spsnowejery@frapz.org.pl

Biuro Projektu Sosnowiec
ETC Group Sp. z o.o.
ul.Stalowa 3
41-200 Sosnowiec
tel. 32 292 13 09
e-mail: etcgroup@etcgroup.pl