Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2013-04-22

Projekt „Transfer Innowacji dla mikro i małych przedsiębiorstw na Śląsku”

BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
Z ZAKRESU INFORMATYKI, ZARZĄDANIA I MARKETINGU

 

Rozpoczął się nabór na cykl SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH
dla pracowników lub właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw,
w ramach projektu POKL „Transfer Innowacji dla mikro i małych przedsiębiorstw na Śląsku”


Tematy szkoleń:

Blok I: Tworzenie kampanii marketingowych na podstawie danych zebranych z kampanii SEM

Blok II: Skuteczne zarządzanie wiedzą za pomocą narzędzi internetowych

Blok III: Wykorzystanie WEB usability w technologii eksploracji danych zawartych na stronach internetowych

Blok IV: Zmiany technologiczne w przedsiębiorstwie

 

Zajęcia odbywają się w Bielsku-Białej, w grupach 10-osobowych, podczas dwudniowych zjazdów.
Dla każdego Uczestnika przewidziano także indywidualne doradztwo.

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE i kończy się uzyskaniem Certyfikatu.

Więcej informacji na temat projektu:
www.timmp.pl
biuro@timmp.pl

Telefon kontaktowy: 516 979 988
________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego