Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2013-06-27

Spotkanie dotyczące zakładania spółdzielni socjalnych w ramach projektu

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 7.2.2 realizuje projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego”.

Celem OWES jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej świadczone na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i miasta Bielsko-Biała w latach 2013-2015.

W ramach projektu powstanie 6 spółdzielni socjalnych, które otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe do 120 tys. zł.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 15-26 lipca 2013r.

 

W dniu 1 lipca 2013 w Starostwie Powiatowym w Żywcu (sala sesyjna) o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zakładania spółdzielni socjalnych.

 

Więcej informacji:

 

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

LIDER: STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała
Tel. 33 496 02 44, 33 496 02 11
Fax. 33 496 02 22
e-mail: owes@bcp.org.pl