Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2013-07-10

Projekt pn. "Językowy zawrót głowy"

Centrum Językowe EVEREST realizuje projekt „Językowy zawrót głowy” w ramach, którego oferuje kursy językowe w wymiarze 180h:

  • j. angielski

  • j. niemiecki

  • j. francuski

finansowane w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Warunki udziału w projekcie:

- wiek 18-27 lat

- brak zatrudnienia przez okres minimum 6 ostatnich miesięcy

- osoby nieuczące się w systemie dziennym

- miejsce zamieszkania: województwo śląskie

 

Zajęcia będą się odbywać w Katowicach, Rybniku, Częstochowie i Bielsku – Białej.

 

Więcej informacji:

 

www.jezykowyzawrotglowy.pl

e-mail: kursy@everest.edu.pl

tel. 724-320-348

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego