Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2013-08-28

Zaproszenie na seminarium i szkolenie przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A w Żorach zaprasza na:

- bezpłatne SEMINARIUM „Dotacje – Pożyczki dla MSP”, które odbędzie się 9 września 2013r.

- bezpłatne SZKOLENIE „Dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą z PUP – praktyczne sporządzenie wniosku”, które odbędzie się w dniach 9, 16 i 23 wrzesień 2013r.

W załączeniu harmonogramy spotkań.

Więcej informacji:

Punkt Konsultacyjny w Żorach

Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory

Tel. 32 /435 06 06 lub 32 435 15 66

e-mail: arpsa@ka.onet.pl

www.arpsa.pl