Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2013-10-14

Program informacyjno-edukacyjny pn. "Praca dla absolwenta -praktyczne studia przedmiotu

Organizacja Pożytku Publicznego Państwo Obywatelskie we współpracy ze Studium Prawa Europejskiego w Warszawie rozpoczęła realizację krajowego programu informacyjno-edukacyjnego pn. "Praca dla absolwenta - praktyczne studia przedmiotu".

Projekt obejmuje cykl kursów praktycznie przygotowujących absolwentów do wykonywania konkretnych zawodów w administracji publicznej, gospodarce, szkolnictwie, instytucjach kultury, turystyce, wymiarze sprawiedliwości itd. (około 50 kursów praktycznych, prowadzonych metodą e-learning, przy symbolicznych opłatach za materiały szkoleniowe).

Uczestnika i projektu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.spe.edu.pl