Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2013-10-14

Pilotażowy program wsparcia migracji powrotnych

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do udziału w projektach: Pilotażowy Program Wsparcia Migranta Powrotnego i Klaster Przedsiębiorczości Migrantów Powrotnych. Projekty przeznaczone są dla osób które wróciły do Polski z emigracji po 1 maja 2004 r. i przebywały za granicą minimum 3 miesiące (z następujących krajów: Austria, Niemcy, USA, Irlandia, Wielka Brytania, Armenia, Mołdawia, Uzbekistan, Holandia, Hiszpania, Włochy, Belgia, Grecja, Rosja, Kazachstan, Kirgistan). 

W ramach projektów oferowane jest wparcie dla każdego uczestnika w postaci szkoleń, doradztwa zawodowego, finansowego, kursów językowych i innych, jak również pomoc w postaci szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i pisania biznes planu. Część uczestników projektu otrzyma również dotacje w wysokości kilkunastu tysięcy złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje:

Koordynator projektu – Anna Cholewińska tel. 22/ 556-90-34 a.cholewinska@camp.org.pl

www.camp.org.pl