Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez inne podmioty

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty
2013-11-08

Projekt pn."Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III"

Informujemy, że Dział ds. absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach realizuje projekt pn." Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III" współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niewidomych z terenu całego kraju w okresie od 01.09.2012r. do 31.08.2014r. poprzez udzielanie zindywidualizowanej, kompleksowej usługi, polegającej na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy.

W związku z tym osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku mają możliwość uczestniczenia w organizowanych warsztatch, kursach, szkoleniach.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu: www.promocjaikariera.pl, a także do kontaktu z Panią Sylwią Wiśniowską tel: 790700342 lub e-mail: s.wisniowska@promocjaikariwera.pl