Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Centrum Aktywizacji Zawodowej

URZĄD \ Centrum Aktywizacji Zawodowej
2016-04-04

Informacja o III Przygranicznych Targach Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Żywcu – Rekrutacja pracowników z terenu powiatu żywieckiego i powiatu Namestovo - 08.06.2016r.

Z przyjemności informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu organizuje:

III Przygraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Żywcu – Rekrutacja pracowników z terenu powiatu żywieckiego i powiatu Namestovo w ramach Partnerstwa EURES – T Beskydy w dniu 8 czerwca 2016r. w godzinach: 10.00 – 14.00.

Targi adresowane są do pracodawców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy, agencji zatrudnienia, akademickich biur karier, instytucji szkoleniowych i wspierających przedsiębiorczość oraz innych instytucji związanych z rynkiem pracy.

Celem wydarzenia jest promocja sieci EURES i mobilności przygranicznej, jak również ułatwienie nawiązywania kontaktu osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, umożliwienie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami, przedstawienie ofert pracy przez agencje zatrudnienia i pracodawców, zaprezentowanie usług i ofert instytucji szkoleniowych i wspierających przedsiębiorczość oraz innych instytucji związanych z rynkiem pracy, a także przekazanie informacji dotyczących warunków życia i pracy w Czechach, na Słowacji.

Zapraszamy do udziału w Targach Pracy!