Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2014-02-10

Zaproszenie pracodawców do udziału w II Przygranicznych Targach Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w ramach Partnerstwa EURES – T Beskydy w dniu 24 kwietnia 2014r. w Żywcu

 

 Szanowni Państwo!

 

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w charakterze wystawcy w organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu II Przygranicznych Targach Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w ramach Partnerstwa EURES – T Beskydy, które odbędą się w dniu:  

 

24 kwietnia 2014r. w Żywcu w godzinach: 10.00 - 14.00

Targi adresowane są do pracodawców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy, agencji zatrudnienia, akademickich biur karier, instytucji szkoleniowych i wspierających przedsiębiorczość z Polski, Czech i Słowacji.

Celem wydarzenia jest promocja sieci EURES i mobilności transgranicznej, a przede wszystkim ułatwienie nawiązywania kontaktu osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami z terenu przygranicznego.

Dzięki Targom pracodawcy będą mogli zaprezentować oferty pracy, stworzyć bazę danych o kandydatach na potrzeby rekrutacji, a także przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi kandydatami. Poza możliwością wstępnej selekcji kandydatów i dotarcia z ofertami bezpośrednio do wybranej grupy odbiorców pracodawcy otrzymają możliwość promocji Firmy m.in. poprzez przekazywanie materiałów informacyjnych, ulotek czy broszur.

Udział w Targach w charakterze wystawcy jest bezpłatny. Dla każdego z wystawców zostanie zagwarantowane oddzielne stoisko oraz zostanie zapewniony catering.

Targi Pracy odbywać się będą na terenie Żywca, jednak w terminie późniejszym powiadomimy Państwa o miejscu organizowanych Targów.

Licząc na Państwa udział w Targach uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: posrednictwo@pup.zywiec.pl lub faksem na numer: 33 4757551 do dnia 31 marca 2014r.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

33 4757527- Pani Iwona Łobozek.

 

Załączniki: