Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2014-04-13

Ogólnokrajowe obchody 10 rocznicy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Z okazji 10 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Telewizją Polską S.A. oraz instytucjami zajmującymi się funduszami Europejskimi w Polsce organizują ogólnokrajowe obchody tego święta.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy „otworzyć swój projekt” przynajmniej na jeden dzień w okresie od 1 do 11 maja 2014r.

Na specjalnie uruchomionej stronie internetowej akcji:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/10latwUE.aspx

znajdą się informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta, godzinami otwarcia, mapką dojazdu. W ramach akcji Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało jednolite szablony materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas Dni Otwartych (np. bannery internetowe, ulotki, plakaty itp.).

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach włączył się również w akcję obchodów i w dniach od 1 do dnia 11 maja 2014r. wraz z Wydziałem Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje Dni Otwarte Funduszu Europejskiego w naszym Regionie.

Rocznica jest doskonałą okazją, aby zaprezentować mieszkańcom województwa śląskiego przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Informacje nt. wydarzenia udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:

Pani Ewa Siwczak oraz Pani Jolanta Drobot tel: 32 7573311.

Załączniki: