Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2014-09-25

Praca dla opiekuna osób starszych w Niemczech

OFERTA PRACY w NIEMCZECH z SUPRA-PN w BIELSKU-BIAŁEJ:

POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH DO PRACY PRZY OPIECE OSÓB STARSZYCH NA TERENIE NIEMIEC. DLA OSÓB NIE ZNAJĄCYCH JĘZYKA OFERUJEMY DARMOWY, INTESYWNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO (30 GODZ. PRZEZ 4-6 TYG. W BIELSKU-BIAŁEJ). PO ZDANYM EGZAMINIE OFERUJEMY WYJAZD DO NIEMIEC NA KOSZT PRACODAWCY - REHAMED24 w POZNANIU.
ZAPRASZAMY NA ROZMOWĘ W USTALONYM WCZEŚNIEJ TERMINIE W SIEDZIBIE NASZEJ AGENCJI:

PHU "SUPRA-PN"
UL. NAD NIPREM 2/7, BIELSKO-BIAŁA TEL: 721 865 674

www.suprapn.pl