Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2015-01-23

Nabór studentów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji 2015r

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął nabór studentów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji 2015 roku. W tym roku nabór został objęty limitem 150 podań na całą Polskę.

Zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacją
o zatrudnienie wakacyjne w 2015 roku mogą ubiegać się tylko i wyłącznie
studenci szkół wyższych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2015 r., spełniający poniższe warunki:

  • w wieku od 18 lat,

  • deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,

  • nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę).

W tym roku, nie ma wymagań językowych dla kandydatów. Kandydaci zaznaczają tylko właściwą rubrykę w podaniu Bewerbung 2015 o stopniu znajomości języka niemieckiego lub innego. Należy jednak mieć na uwadze, że szanse na pracę wakacyjną kandydata bez znajomości języka niemieckiego są minimalne.

Kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 marca 2015 roku w godz. 7.30 – 15.30 w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w:

  • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pok. 226 (tel.: 32 757 33 91),

  • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Filia w Bielsku - Białej, ul. Piastowska 40, 43 300 Bielsko-Biała, pok. 228/229 (tel.: 33 81 36 977),

  • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, pok. 13 (tel.: 034 36 33 861 wew.284).

Pragniemy zwrócić uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie formularzy za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach stronie niemieckiej nie jest jednoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia. Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2015 r. Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta zobowiązany jest on do odesłania otrzymanej propozycji do ZAV Bonn.

Przyjmowane będą tylko kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty, które będzie można pobrać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz ze strony internetowej http://wupkatowice.praca.gov.pl.