Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2015-05-06

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych

Pragniemy poinformować, że w dniu 20.05.2015r. od 9:00 14:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej organizuje Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w Inspektoracie ZUS w Żywcu, ul. Piernikarska 2, 34-300 Żywiec.

Podczas Dnia Otwartego bezpłatnych rad będą udzielać m.in. specjaliści ds. ubezpieczeń społecznych, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także orzecznictwa dla celów rentowych i pozarentowych. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje w jednym miejscu.

Wśród zaproszonych ekspertów znajdą się m.in. przedstawiciele: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Urzędów Pracy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Organizacji Pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych.