Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2011-03-04

Zmiana poczty

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, iż od miesiąca marca 2011 roku wypłata należnych świadczeń dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Koszarawa będzie realizowana przez Urząd Pocztowy Jeleśnia. Informujemy również, iż istnieje możliwość przelewania należnych świadczeń na konto osoby bezrobotnej (lub członka jej rodziny) po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (wraz z podaniem nr konta). 

Ponadto chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Poczta Polska S. A. w związku z prowadzoną reorganizacją proponuje Państwu założenie i prowadzenie konta w Banku Pocztowym S.A. i wypłatę środków bez prowizji w każdym urzędzie pocztowym bez jakichkolwiek opłat za prowadzenie konta.