Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2012-03-16

Spotkanie w Urzędzie Pracy w Namestovie

W dniu 13.03.2012r. Dyrektor Powiatowego Urzędu w Żywcu Pani Beata Kliś wraz z 2 pracownikami uczestniczyła w spotkaniu w ramach czesko-polsko-słowackiego Partnerstwa EURES -T Beskydy organizowanym w Urzędzie Pracy w Namestovie.

 

W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy z terenu Namestova oraz przedstawiciel Firmy Hutchinson Poland Sp. z o.o. w Żywcu. Celem spotkania było przekazanie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Żywieckim oraz w Powiecie Namestovo, a także informacji o działalności urzędów pracy w regionie przygranicznym.

 

Następny etap spotkania dotyczył wymiany informacji na temat współpracy pomiędzy słowacką Firmą Jonhson Controls i Firmą Behr Slovakia z Urzędem Pracy w Namestovie oraz Firmy Hutchinson Poland Sp. z o.o z Urzędem Pracy w Żywcu. Powyższe Firmy to jedne z największych zakładów pracy w regionie przygranicznym, produkujące podobny asortyment – części samochodowe. Po krótkiej prezentacji Firm pracodawcy mieli możliwość podzielenia się ze swoimi uwagami i problemami w funkcjonowaniu reprezentowanych przez nich zakładów pracy.

 

Spotkanie okazało się doskonałą okazją do nawiązania bliższej współpracy w zakresie zatrudniania pracowników. W najbliższej przyszłości Firmy będą poszukiwać inżynierów oraz specjalistów m.in.: do spraw jakości, logistyki, bhp. W związku z tym pracodawcy zadeklarowali zgłoszenie ofert pracy do sieci EURES oraz wymianę informacji o poszukiwanych i zwalnianych pracownikach.

 

Ostatnim punktem spotkania była wizyta w Firmie Jonhson Controls i Behr Slovakia, podczas której uczestnicy spotkania mogli zobaczyć strukturę i działalność Firmy m.in. dział produkcji czy dział kontroli jakości.