Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2013-02-04

Plebiscyt "Człowiek Roku 2012".

Miło nam poinformować, że w dniu 01.02.2013r. zakończył się plebiscyt organizowany przez Dziennik Zachodni oraz lokalny portal Żywiec.Naszemiasto.pl, w wyniku którego Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu – Pani Beata Kliś – została wybrana „Człowiekiem Roku 2012”.

 

Plebiscyt organizowany jest cyklicznie, a jego celem jest uhonorowanie osób, które w znaczny sposób przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców Żywiecczyzny.

 

Pani Dyrektor otrzymała nominację w związku z przeprowadzoną reformą Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, który dzięki otwarciu nowoczesnego Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych stał się bardziej przyjazny dla interesantów.

 

Serdecznie gratulujemy!