Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2013-03-25

Projekt pn. „KWALIFIKACJE + DYPLOM = SUKCES” realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. o. o.

Projekt pn. „KWALIFIKACJE + DYPLOM = SUKCES” realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. o. o., biuro projektu: 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9.

Celem projektu jest:

BEZPŁATNE przeprowadzenie przygotowania technicznego, które przybliży formułę egzaminów, przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na TYTUŁ ZAWODOWY CZELADNIKA (336 osób) oraz MISTRZA (224 osób) w zawodach z branży budowlanej oraz transportowej.

Projekt pn. „KWALIFIKACJE + DYPLOM = SUKCES” polega na dwudniowym przygotowaniu technicznym (teoretycznym) do egzaminu oraz dopuszczeniu beneficjentów do egzaminu kwalifikacyjnego (do trzech dni trwa egzamin praktyczny oraz jeden dzień trwa egzamin teoretyczny) na tytuł zawodowy Czeladnika lub Mistrza w 28 zawodach budowlanych i transportowych. Przygotowania techniczne do egzaminów realizowane są w miastach, gdzie zostanie zebrana grupa szkoleniowa oraz dodatkowo w Katowicach i Częstochowie. Egzamin realizuje wyłącznie Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Więcej informacji dotyczących projektu znajda Państwo na stronie www. dyplomfachowca.pl