Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2013-04-25

Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy III

Działające na terenie całego kraju Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi zaprasza do udziału w programie „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”.

Projekt oferuje pracodawcom nowatorskie działania w zakresie zatrudnienia i aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku. W ramach projektu można liczyć nie tylko na wyczerpujące informacje dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych i poznać nowoczesne stanowiska pracy przystosowane dla osób z dysfunkcją wzroku, ale przede wszystkim można pozyskać odpowiedzialnych, zaangażowanych pracowników i tak zwiększyć potencjał firmy.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi serdecznie zaprasza do współpracy zarówno pracodawców, jak i osoby posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku. Zapisując się do projektu „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III” osoba niepełnosprawna zyskuje możliwość wzięcia udziału w organizowanych warsztatach, kursach i szkoleniach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.promocjaikariera.pl