Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2013-06-07

Targi Innowacji i Przedsiębiorczości 4 FUTURE

Z inicjatywy Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Województwa Dolnośląskiego, powstała idea Targów Innowacji i Przedsiębiorczości, które pozwolą początkującym i „młodym” firmom na zaprezentowanie swoich strategii rozwoju, kompetencji oraz zasobów technicznych i ludzkich.

Targi Innowacji i Przedsiębiorczości 4 FUTURE odbędą się w dniach 19-20 czerwca 2013r. W Centrum Szkoleniowo-Konferncyjnym COMARCH w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 41e. Do prezentacji swoich usług i produktów organizatorzy zapraszają firmy lokatorów parków i inkubatorów oraz zrzeszone w klastrach, zaś do odwiedzania wszystkich, którzy są zainteresowani innowacjami i rozwojem własnego biznesu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://targi4future.pl