Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2013-08-22

Targi Pracy Dla Osób Niepełnosprawnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza wszystkich pracodawców tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych do wzięcia udziału w Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Targi odbędą się 10 października 2013r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18 w Katowicach w godz. 10:00-14:00.

W ramach warsztatów przygotowano bezpłatne warsztaty towarzyszące, prowadzone przez doświadczonych praktyków z bogatym doświadczeniem.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.sprawni-niepelnosprawni.pl

Na zgłoszenia Wystawców organizatorzy czekają do 16.09.2013r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wystawienniczych o wyborze dostawców decydować będzie kolejność zgłoszeń, liczba prezentowanych ofert pracy i zróżnicowanie ofert.