Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Aktualności

URZĄD \ Aktualności
2013-12-05

6 urodziny Partnerstwa EURES - T Beskydy

 

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 grudnia 2013r. mija szósta rocznica utworzenia polsko-czesko-słowackiego Partnerstwa EURES-T Beskydy.

Partnerstwo EURES-T Beskydy tworzą 35 organizacje partnerskie z Polski, Czech i Słowacji, w tym urzędy i ministerstwa pracy, związki zawodowe, organizacje pracodawców i instytucje szkoleniowe.

Partnerstwo obejmuje zatem:

1. Na terytorium Polski: miasta: Bielsko-Biała i Jastrzębie Zdrój oraz powiaty: bielski, cieszyński, raciborski, wodzisławski i żywiecki w województwie śląskim, a także powiaty głubczycki, nyski i prudnicki w województwie opolskim,

2. Na terytorium Słowacji: okręgi Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Zilina, Námestovo i Tvrdošín,

3. Na terytorium Czech: okręgi Jeseník, Šumperk, Bruntál, Opava, Nový Jičín,

Ostrava miasto, Karviná, Frýdek Místek i Vsetín.


Głównymi celami partnerstwa są:
• wspieranie transgranicznej mobilności pracowników;
• informowanie o warunkach życia i pracy w Czechach, Polsce i na Słowacji;
• przedstawianie informacji o tendencjach na rynku pracy w regionach przygranicznych;
• wymiana ofert pracy w regionie przygranicznym;
• dostarczanie pracodawcom informacji o usługach EURES/EURES-T;
• monitorowanie i pokonywanie trudności związanych z mobilnością.

Zapraszamy na stronę internetową Partnerstwa EURES-T Beskydy:

www.eures-tbeskydy.eu