Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
2013-08-16

Termin rekrutacji do projektu „Kierunek Przedsiębiorczość” Działanie 6.2

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej zapraszamy do udziału
w projekcie pn. „
Kierunek przedsiębiorczość realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 9-26 września 2013r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: http://www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl/rekrutacja