Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
2013-09-11

TRWA NABÓR DO PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej zapraszamy do udziału w projekcie pn. Kierunek przedsiębiorczość realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Rekrutacja do projektu trwa od 9 do 26 września 2013r.

Szczegółowe informacje na temat powyższego projektu można znaleźć
na stronie internetowej projektu
www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl. lub uzyskać u specjalisty ds. programów pod numerem tel. 33/ 475-75-60
 

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji do projektu znajdą Państwo do pobrania poniżej.