Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
2013-11-25

Rekrutacja uzupełniająca do projektu 'Kierunek przedsiebiorczość

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że od dnia 11.12.2013r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do projektu
pn. „Kierunek przedsiębiorczość”.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej oraz uzyskaniem bezzwrotnej dotacji w wysokości
do 21 662,00 zł zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

 

Z uwagi na wymóg spełnienia kryteriów przyjętych we wniosku
o dofinansowanie projektu tj. m.in. udział bezrobotnych kobiet, nabór formularzy odbędzie się dwuetapowo:

 

I ETAP - w okresie od 11.12.2013r. do momentu uzyskania wymaganej liczby formularzy rekrutacyjnych, nie dłużej jednak
niż do 02.01.2014r., odbędzie nabór formularzy rekrutacyjnych wyłącznie dla kobiet.

II ETAP - w okresie od dnia zakończenia I etapu, nie później jednak niż od 03.01.2014r. do 10.01.2014r., odbędzie się II etap naboru formularzy rekrutacyjnych tj. nabór o charakterze otwartym skierowany do wszystkich osób zainteresowanych udziałem
w projekcie.

 

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca może zostać wcześniej zakończona z uwagi na wpływ odpowiedniej, określonej
w Projekcie liczby formularzy rekrutacyjnych.

 

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji do projektu znajdą Państwo do pobrania poniżej lub na stronie internetowej projektu www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu - u specjalisty ds. programów lub pod numerem telefonu 33/ 475-75-60.