Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
2013-12-11

Rozpoczął się I etap rekrutacji uzupełniajacej do projektu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje,
że rozpoczął się

I etap rekrutacji uzupełniającej
do projektu
pn. „Kierunek przedsiębiorczość”.

 

W okresie od 11.12.2013r. do momentu uzyskania wymaganej liczby formularzy rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż do 02.01.2014r., trwa nabór formularzy rekrutacyjnych wyłącznie dla kobiet.

 

Liczba brakujących formularzy rekrutacyjnych na dzień otwarcia naboru wynosi – od kobiet – 6 formularzy rekrutacyjnych.

 

W okresie od dnia zakończenia I etapu, nie później jednak niż od 03.01.2014r. do 10.01.2014r., odbędzie się II etap naboru formularzy rekrutacyjnych tj. nabór o charakterze otwartym skierowany do wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

 

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca może zostać wcześniej zakończona z uwagi na wpływ odpowiedniej, określonej
w Projekcie liczby formularzy rekrutacyjnych.

 

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji do projektu znajdą Państwo do pobrania poniżej lub na stronie internetowej projektu www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu - u specjalisty ds. programów lub pod numerem telefonu 33/ 475-75-60.