Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
2014-01-15

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU INFORMUJE, ŻE NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” ZREALIZOWANEGO

W DNIACH 16 – 20 GRUDNIA 2013 ROKU ZOSTANIE OTWARTY DNIA

5 LUTEGO 2014 ROKU I BĘDZIE TRWAŁ DO DNIA 18 LUTEGO 2014 ROKU