Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

Spotkania organizowane przez PUP w Żywcu

URZĄD \ Spotkania organizowane przez PUP w Żywcu
2012-11-28

Spotkanie pn. "Rekrutacja w regionie przygranicznym"

W dniu 26.11.2012r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie informacyjne dla pracodawców

pn.” Rekrutacja w regionie przygranicznym”, które prowadziła Pani Iwona Łobozek i Pan Wojciech Wiśniewski.

W spotkaniu brało udział 10 pracodawców z terenu Powiatu Żywieckiego.

Pracodawcy zostali poinformowani o korzyściach wynikających ze współpracy z siecią EURES oraz o możliwościach zatrudniania pracowników z regionu przygranicznego.

Na spotkaniu zaprezentowano również działalność czesko-polsko-słowackiego Partnerstwa EURES-T Beskydy.