WYSZUKIWARKA

KONTAKT Z NAMI

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

WITAMY

Witamy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Możecie się tutaj zapoznać z podstawowymi zagadnieniami związanymi z bezrobociem oraz jego zapobieganiem.

Zamieszczamy informacje zarówno dla bezrobotnych jak i pracodawców.

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Urzędem kieruje mgr Beata Kliś
Siedziba - Żywiec ul. Łączna 28

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

DLA PRACODAWCÓW \ Staż

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

więcej »

URZĄD \ Analizy i opracowania

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

DLA BEZROBOTNYCH \ Pośrednictwo Pracy

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

DLA PRACODAWCÓW \ Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

więcej »

DLA PRACODAWCÓW

więcej »

DLA BEZROBOTNYCH \ Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

więcej »

DLA PRACODAWCÓW \ Staż

więcej »

DLA BEZROBOTNYCH \ Poradnictwo zawodowe

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

DLA PRACODAWCÓW \ Zatrudnianie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

DLA BEZROBOTNYCH

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

DLA BEZROBOTNYCH \ Poradnictwo zawodowe

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

Kampania Kontroli Skarbowej „Nie daj się zrobić w słupa”

więcej »

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA \ Wniosek o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia
2015-09-14

więcej »

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA \ Zakres działalności
2015-09-14

  Zakres działalności...

więcej »

URZĄD \ Aktualności

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

więcej »

URZĄD \ Aktualności

więcej »

DLA BEZROBOTNYCH \ Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

DLA BEZROBOTNYCH \ Poradnictwo zawodowe

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

URZĄD \ Aktualności

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

URZĄD \ Aktualności

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

URZĄD \ Analizy i opracowania

więcej »